امـروز : جمعه, ۲۲ فروردین , ۱۳۹۹
دومین همایش علمی وحدت حوزه و دانشگاه