امـروز : سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰
دومین همایش علمی وحدت حوزه و دانشگاه