امـروز : سه شنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۰
دومین همایش علمی وحدت حوزه و دانشگاه