امـروز : دوشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۱
دومین همایش علمی وحدت حوزه و دانشگاه